Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Wola Droszewska w zakresie poszerzenia i jezdni o pobocze utwardzone

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Wola Droszewska

  • Łączna kwota inwestycji: 282 453,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 282.453,62 zł

środki Gminy Godziesze Wielkie: 151.800,00 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 130.653,62 zł

Szczegóły inwestycji

Wykonanie podbudowy oraz warstwy ścieralnej, wykonano oznakowanie