Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w m. Krzemionka w zakresie utwardzonego pobocza

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Krzemionka

  • Łączna kwota inwestycji: 77 118,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 77.118,54 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 50.118,54 zł

środki Gminy Godziesze Wielkie: 27.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Poszerzono jezdnie o pobocze utwardzone o dł. 0,16 km, wykonano warstwę wzmacniającą