Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

 • Rok inwestycji: 2023-2024

 • Miejsce inwestycji: Borek

 • Łączna kwota inwestycji: 120 531,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie:

 • budowy nowego przejścia dla pieszych /wraz z dojściami do przejścia, rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni/ – 1 szt.
 • oświetlenia przejścia dla pieszych – 2 szt.
 • przebudowy istniejących dróg dla pieszych stanowiących dojście do projektowanego przejścia – o łącznej długości 4 m ( 0,004 km)
 • budowy dróg dla pieszych stanowiących dojście do projektowanego przejścia – o łącznej długości 8 m ( 0,008 km)
 • oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych -2 szt.
 • radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną) informującą o prędkości ruchu pojazdów – 2 szt.
 • wykonanie pasów wibracyjno- akustycznych – 8 szt.

Szczegóły inwestycji

Źródła finansowania:

– wartość całkowita: 120 531,63 – w tym:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 96 425,30

– środki własne Powiatu Kaliskiego: 24 106,33

Miejsce realizacji: Borek (GM. GODZIESZE WIELKIE)