Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Godziesze Wielkie w zakresie miejsc parkingowych

  • Rok inwestycji: 2010

  • Miejsce inwestycji: Godziesze Wielkie

  • Łączna kwota inwestycji: 10 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie ze środków Powiatu

Kaliskiego: 10.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Godziesze Wielkie