Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w zakresie chodnika, odwodnienia, zjazdów

  • Rok inwestycji: 2014

  • Miejsce inwestycji: Godziesze Małe

  • Łączna kwota inwestycji: 82 750,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie ze środków Powiatu

Kaliskiego: 82.750,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Godziesze Wielkie