Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchów pieszych i pojazdów etap I

  • Rok inwestycji: 2010

  • Miejsce inwestycji: Aleksandria 60

  • Łączna kwota inwestycji: 4 209 750,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 4.209.750,95

dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011: 1.956.400,00 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 1.574.413,66 zł

środki Gminy Brzeziny i Gminy Godziesze Wielkie: 678.937,29 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano odcinek drogi Kalisz – Godziesze Wielkie, dokonano sprysku asfaltu na odcinku Godziesze Wielkie Brzeziny