Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów – etap I

  • Rok inwestycji: 2010

  • Miejsce inwestycji: Kalisz - Godziesze Wielkie - Brzeziny

  • Łączna kwota inwestycji: 4 209 750,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 4.209.750.95 zł

środki Gminy Godziesze Wielkie oraz Gminy Brzeziny: 678.937,29

środki własne Powiatu Kaliskiego: 1.574.413,66 zł

dofinansowanie z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: 1.956.400,00 zł