Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej Położonej w mieście Stawiszyn: nr 4644 P ul. Szkolna

  • Rok inwestycji: 2014

  • Miejsce inwestycji: Stawiszyn

  • Łączna kwota inwestycji: 150 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn ze środków Powiatu Kaliskiego: 150.000,00 zł

Miejsce: Stawiszyn

Szczegóły inwestycji

W ramach zadania wykonano chodnik na odcinku 0,220 km z kostki brukowej betonowej