Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi Tłokinia Kościelna – Borów

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Tłokinia Kościelna - Borów

  • Łączna kwota inwestycji: 429 808,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Opatówek ze środków Powiatu

Kaliskiego: 429.808,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Opatówek