Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa i budowa chodników przy drodze 4615 P w m. Gać Kaliska

  • Rok inwestycji: 2009

  • Miejsce inwestycji: Gać Kaliska

  • Łączna kwota inwestycji: 35 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Koźminek ze środków Powiatu Kaliskiego: 35.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Koźminek