Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa i budowa chodników przy drodze powiatowej nr 4612 P w m. Opatówek ul. Św. Jana oraz nr 4619 P w m. Rajsko

  • Rok inwestycji: 2009

  • Miejsce inwestycji: Opatówek, Rajsko

  • Łączna kwota inwestycji: 31 500,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: – dotacja dla Gminy Opatówek ze środków Powiatu Kaliskiego: 31.500,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Opatówek