Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa i budowa chodników przy drodze powiatowej nr 5312 P w m. Wola Droszewska

  • Rok inwestycji: 2009

  • Miejsce inwestycji: Wola Droszewska

  • Łączna kwota inwestycji: 33 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie ze środków Powiatu

Kaliskiego: 33.000,00 zł