Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa i budowa chodników przy drodze powiatowej nr 6232 P w m. Brzeziny

  • Rok inwestycji: 2009

  • Miejsce inwestycji: Brzeziny

  • Łączna kwota inwestycji: 30 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Brzeziny ze środków Powiatu Kaliskiego: 30.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Brzeziny