Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku

 • Rok inwestycji: 2018

 • Miejsce inwestycji: Opatówek

 • Łączna kwota inwestycji: 2 083 639,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

 • Całkowita wartość zadania wyniosła 2 083 639,66 zł.
 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 dostarczył 1 550 100,72 zł.
 • Środki własne Powiatu Kaliskiego wyniosły 533 538,94 zł.

Opis działań: Zadanie polegało na przeprowadzeniu prac budowlanych związanych z przebudową budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku.

Szczegóły inwestycji

W ramach projektu wykonano następujące prace:

 • Wykonano roboty budowlane związane z elewacją ścian wraz z ociepleniem.
 • Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.
 • Wykonano sanitariaty.
 • Zainstalowano kotłownię zasilaną gazem.
 • Zakupiono pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu.

Miejsce: Projekt został zrealizowany w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku, co miało na celu dostosowanie infrastruktury szkolnej do potrzeb warsztatów szkolnych. Finansowanie zadania pochodziło z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych Powiatu Kaliskiego.