Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa istniejącego chodnika przy drodze powiatowej nr 5312 P w Woli Droszewskiej

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Wola Doroszewska

  • Łączna kwota inwestycji: 105 138,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 105.138,14 zł

środki Gminy Godziesze Wielkie: 37.000,00 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 68.138,14 zł

Szczegóły inwestycji

Ułożono chodnik na odcinku 168 m