Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z drogą nr 4342 P Stawiszyn – Pleszew do granicy Gminy Blizanów

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Stawiszyn

  • Łączna kwota inwestycji: 192 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn ze środków Powiatu Kaliskiego: 192.000,00 zł

Miejsce: Stawiszyn – Pleszew do granicy Gminy Blizanów

Szczegóły inwestycji

Zadania wykonana przez Gminę i Miasto Stawiszyn. W ramach zadania została przebudowana droga o długości 1570 m, położono nową nawierzchnie
z mieszanki bitumiczno-asfaltowej, powstała ścieżka rowerowa, perony autobusowe oraz wybudowano bezpieczne przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną.