Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Brzeziny

  • Rok inwestycji: 2014

  • Miejsce inwestycji: Brzeziny

  • Łączna kwota inwestycji: 200 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Brzeziny ze środków Powiatu Kaliskiego: 200.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Brzeziny