Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4342 P z drogą powiatową nr 4646 P w miejscowości Długa Wieś

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Długa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 397 919,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

  • Całkowita wartość zadania wyniosła 397.919,90 zł.
  • Środki Powiatu Kaliskiego wyniosły 216.378,17 zł.
  • Środki Gminy i Miasta Stawiszyn wyniosły 181.541,73 zł.

 

Szczegóły inwestycji

Opis działań: W ramach tego zadania przeprowadzono przebudowę skrzyżowania oraz istniejącego chodnika z kostki betonowej w miejscowości Długa Wieś. Ponadto, zrealizowano budowę nowego chodnika wraz z zjazdami oraz dokonano remontu odwodnienia. Warto zaznaczyć, że również wybudowano nowy kanał technologiczny, co mogło mieć na celu poprawę odprowadzania wód opadowych i drenażu.

Miejsce: Projekt został zrealizowany w miejscowości Długa Wieś, co miało na celu poprawę infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w tym obszarze. Finansowanie zadania pochodziło zarówno od samorządu powiatowego (Powiat Kaliski), jak i gminnego (Gmina i Miasto Stawiszyn).