Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Chełmce

  • Łączna kwota inwestycji: 181 203,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 181.203,07 zł

dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 91,912,67 zł

środki Gminy Opatówek: 5.652,58 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 83.637,82 zł

Szczegóły inwestycji

Wybudowano wyniesione przejście dla pieszych, wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych, wykonano pasy wibracyjne akustyczne