Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowę dróg powiatowej w zakresie chodników: 6232 P we wsi Borek, nr 6232 P we wsi Godziesze Wielkie nr 5305 P w wsi Żydów, nr 5312 P w Godzieszach Małych

  • Rok inwestycji: 2011

  • Miejsce inwestycji: Godziesze Małe - Wola Droszewska

  • Łączna kwota inwestycji: 40 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie ze środków Powiatu

Kaliskiego: 40.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Godziesze Wielkie