Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej nr 674174 P Janków Drugi – Jarantów

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Janków Drugi – Jarantów

  • Łączna kwota inwestycji: 1 027 885,00 zł

Opis inwestycji

Gmina Blizanów przeprowadza przebudowę drogi gminnej nr 674174 P, która prowadzi od Jankowa Drugiego do Jarantowa. Cały projekt finansowany jest dzięki dotacji w wysokości 1.027.885,77 zł, udzielonej przez Powiat Kaliski.

Szczegóły inwestycji

Realizacja tego zadania jest odpowiedzialnością Gminy Blizanów. Przebudowa tej drogi ma na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej w miejscowościach Janków Drugi i Jarantów, co wpłynie na wygodę i bezpieczeństwo mieszkańców oraz użytkowników tej trasy.