Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi nr 4634 p na odcinku Brzeziny – Czempisz

  • Rok inwestycji: 2009

  • Miejsce inwestycji: Brzeziny – Czempisz

  • Łączna kwota inwestycji: 40 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Brzeziny ze środków Powiatu Kaliskiego: 40.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Brzeziny