Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 4613 P w m. Chodybki

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Chodybki

  • Łączna kwota inwestycji: 47 912,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 47.912,19 zł

środki własne Gminy Koźminek: 47.912,19 zł

Szczegóły inwestycji

Wykonano nawierzchnie na odcinku 50 m z poszerzeniem drogi do szerokości 5,5 m