Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 4620 P w m. Rajsko w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Rajsko

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Opatówek ze środków Powiatu

Kaliskiego: 20.000,00 zł