Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 4636P na odcinku Chełmce – Saczyn w zakresie nawierzchni bitumicznej

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Chełmce

  • Łączna kwota inwestycji: 338 510,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 338.510,02 zł

środki Gminy Opatówek: 169.255,01 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego:  169.255,01 zł