Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej nr 6232P na odcinku Godziesze Wielkie – Brzeziny

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: Godziesze Wielkie - Brzeziny

  • Łączna kwota inwestycji: 100 000,00 zł

Opis inwestycji

Szczegóły inwestycji

Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny informuje, że dnia 22.11.2023 r. przystąpi do rozpoczęcia prac związanych z realizacją zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 6232P na odcinku Godziesze Wielkie – Brzeziny”.