Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 4628 P w m. Opatówek

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Opatówek

  • Łączna kwota inwestycji: 23 500,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Opatówek ze środków Powiatu Kaliskiego: 23.500,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Opatówek