Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I

  • Rok inwestycji: 2024-2025

  • Miejsce inwestycji: Kalisz

  • Łączna kwota inwestycji: 1 190 000,00 zł

Opis inwestycji

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie pierwszego etapu renowacji zabytkowej elewacji dawnego Pałacu Arcybiskupiego (obecnie użytkowanego jako siedziba Starostwa Powiatowego w Kaliszu), obejmującego realizację prac konserwatorskich i robót budowlanych w zakresie odrestaurowania całości gzymsu wieńczącego (wraz z odtworzeniem jego zniszczonych detali architekt. i sztukatorskich) oraz remontu kapitalnego balkonu znajdującego się na elewacji bocznej (od strony Pl. Św. Józefa).

Szczegóły inwestycji

Źródła finansowania:
– wartość całkowita: 1.190.000,00, w tym:
– Rządowy Fundusz Polski Ład: 1.166.200,00
– środki własne Powiatu Kaliskiego: 23.800,00
Miejsce realizacji: Kalisz (GM. MIASTO KALISZ)