Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Dom Strażaka w m. Porwity

  • Rok inwestycji: 2014-2020

  • Miejsce inwestycji: Porwity

  • Łączna kwota inwestycji: 1 000,00 zł

Opis inwestycji

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach: Opatówek, Brzeziny, Godziesze Wielkie.

Szczegóły inwestycji

Beneficjent: Gmina Opatówek, Gmina Brzeziny, Gmina Godziesze Wielkie