Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki

 • Rok inwestycji: 2018

 • Miejsce inwestycji: Powiat kaliski

 • Łączna kwota inwestycji: 2 392 383,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

 • Całkowita wartość zadania wyniosła 2.392.383,44 zł.
 • Kredyt bankowy długoterminowy wyniósł 1.201.196,00 zł.
 • Środki własne Powiatu Kaliskiego wyniosły 674.938,44 zł.
 • Środki NFOŚiGW w Warszawie wyniosły 351.518,00 zł.
 • Pożyczka NFOŚiGW w Warszawie wyniosła 164.731,00 zł.

Opis działań: Przeprowadzono termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, co miało na celu poprawę jego efektywności energetycznej. Działania obejmowały docieplenie dachu pianką poliuretanową, wymianę dachówek oraz rynn na miedziane, a także dokonano obróbki drewnianych części metalową konstrukcją dachu oraz obróbki dachu blachą miedzianą. Te prace miały na celu zwiększenie izolacji cieplnej budynku, co prowadzi do zmniejszenia zużycia energii i kosztów związanych z eksploatacją.

Miejsce: Projekt został zrealizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, co miało na celu poprawę efektywności energetycznej tego budynku użyteczności publicznej. Finansowanie zadania pochodziło z różnych źródeł, w tym kredytu bankowego, środków własnych powiatu, środków NFOŚiGW oraz pożyczki NFOŚiGW.

 

Szczegóły inwestycji

Przedsięwzięcie partnerskie dotyczy termomodernizacji 17 obiektów użyteczności publicznej, w tym:

1)       Budynek Starostwa Powiatowego w Kaliszu

2)       Budynek Urzędu Gminy w Brzezinach

3)       Budynek Gimnazjum w Brzezinach

4)       Budynek Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie

5)       Budynek sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starej Kakawie

6)       Termomodernizacja budynku świetlicy szkolnej w Godzieszach Wielkich

7)       Budynek Szkoły Podstawowej w Strzałkowie

8)       Budynek świetlicy wiejskiej w Zakrzynie

9)       Budynek Gminnej Biblioteki im. Braci Gillerów w Opatówku – Filia w Tłokini Wielkiej

10)    Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku

11)    Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowie

12)    Termomodernizacja Domu Seniora w Michałowie Drugim (budynek po byłej Szkole Podstawowej)

13)    Budynek Szkoły Podstawowej w Pośredniku

14)    Budynek Szkoły Podstawowej Sobiesękach Drugich

15)    Budynek Zespołu Szkół w Stawie

16) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, (Dom Strażaka) w m. Porwity