Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu kaliskiego oraz gmin Ceków-Kolonia oraz Mycielin

 • Rok inwestycji: 2020-2022

 • Miejsce inwestycji: Powiat Kaliski

 • Łączna kwota inwestycji: 10 056 583,00 zł

Opis inwestycji

Powiat Kaliski  w porozumieniu z partnerskimi samorządami Miastem Kalisz, Gminą Ceków-Kolonia oraz Gminą Mycielin wspólnie zrealizują termomodernizację 6 budynków użyteczności publicznej za 10 mln zł. Dofinansowanie z EFRR w ramach WRPO 2014+ wynosić będzie 4,2 mln zł. Dziś umowę podpisał wicemarszałek woj. wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wraz ze Starostą Kaliskim Krzysztofem Nosalem i członkiem Zarządu Januszem Nowakiem w obecności Prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego, wójta gminy Mycielin Rafała Szelągowskiego, wójta gminy Ceków- Kolonia Mariusza Chojnackiego oraz skarbnika powiatu kaliskiego Urszuli Jędrusiak.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej zrealizowana będzie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020  Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.

-Projekt będzie realizowany przez Powiat Kaliski (Wnioskodawcę – partnera wiodącego) w porozumieniu z partnerskimi samorządami: Miastem Kalisz, Gminą Ceków-Kolonia oraz Gminą Mycielin. Jeszcze w tym roku ogłoszone zostaną przetargi- zadeklarował starosta Kaliski Krzysztof Nosal

-Dzisiejsza umowa dotyczy termomodernizacji 4. placówek oświatowych oraz dwóch obiektów użyteczności publicznej. Cieszę  się, że w imieniu zarządu województwa  mogę tę umowę z Państwem podpisać- mówił wicemarszałek woj. Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

-Bardzo się cieszymy, że dochodzi do podpisania tej umowy. Jedno nasze zadanie to termomodernizacja budynku administracyjnego na ul. Kościuszki, drugie zadanie to termomodernizacja Ośrodka Szkolno -Wychowawczego. To drugie zadanie też interesuje powiat kaliski, bo jest to instytucja o zasięgu ponad lokalnym, a dzięki tym funduszom będziemy mogli zapewnić młodzieży lepsze warunki pobytu- mówi prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

Zadowolenia z inwestycji termomodernizacyjnych w gminach nie kryją też wójtowie. Wójt Mariusz Chojnacki w gminie Ceków – Kolonia dziękował za dofinansowanie do  termomodernizacji budynku szkoły w Kamieniu gdzie działa również klub malucha.

Szczegóły inwestycji

Wójt Rafał Szelągowski w gminie Mycielin zadowolony jest z planowanej termomodernizacji Zespołu Szkolno-  Przedszkolnego  w Kościelcu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego na terenie 4 gmin z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Projekt przyczyni się również do osiągnięcia następujących celów dodatkowych:

– oszczędności energii w budynkach,

– oszczędności kosztów zaopatrzenia w energię,

– promowania postaw związanych z oszczędzaniem energii,

– zwiększenia odpowiedzialności za stan środowiska i zanieczyszczenia powietrza,

– poprawy komfortu użytkowania obiektów.

 

Przedmiotem projektu jaki koordynowany jest przez powiat Kaliski jest kompleksowa termomodernizacja energetyczna 6 budynków użyteczności publicznej administrowanych przez partnerów projektu, tj.:

 • Termomodernizacja Budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu (byłego budynku Wydz. Komunikacji);
 • Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie;
 • Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu;
 • Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a;
 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu;
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu.

Prace związane z termomodernizacją obejmować będą m.in.:

– ocieplenie budynków;

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

– przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła;

– przebudowę systemów wentylacji;

– przebudowę systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej;

– montaż instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;

– wymianę oświetlenia na energooszczędne.

 

Wartość całkowita projektu: 10,1 mln zł

– w tym dofinansowanie z EFRR w ramach WRPO 2014+: 4,2 mln zł

 

Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do maja 2022 roku.