Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Termomodernizacja budynku filli Petryki Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie

  • Rok inwestycji: 2014

  • Miejsce inwestycji: Stawiszyn

  • Łączna kwota inwestycji: 121 707,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn ze środków Powiatu Kaliskiego: 121.707,00 zł

Miejsce: Petryki

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę i Miasto Stawiszyn