Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” w Zbiersku

  • Rok inwestycji: 2014

  • Miejsce inwestycji: Zbiersk

  • Łączna kwota inwestycji: 186 304,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

  • Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn ze środków Powiatu Kaliskiego wynosiła 186.304,00 zł.

Miejsce: Zadanie zostało zrealizowane w miejscowości Zbiersk, gdzie znajduje się Publiczne Przedszkole Samorządowe „Bajkowa Kraina”. Celem termomodernizacji było zwiększenie efektywności energetycznej budynku, co przyczyniło się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych i poprawy komfortu termicznego wewnątrz przedszkola. Finansowanie zadania pochodziło z dotacji przyznanej przez Powiat Kaliski dla Gminy i Miasta Stawiszyn.

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” w miejscowości Zbiersk. Termomodernizacja może obejmować szereg działań, takich jak ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną, poprawa izolacji cieplnej, modernizacja systemów ogrzewania i wentylacji oraz inne działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku.