Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602P w m. Przespolew Pański

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Przespolew Pański

  • Łączna kwota inwestycji: 8 000,00 zł

Opis inwestycji

Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602P w miejscowości Przespolew Pański to projekt, który przyczynił się do poprawy infrastruktury drogowej na tym obszarze. Dzięki dotacji udzielonej przez Powiat Kaliski i działaniom Gminy Ceków-Kolonia, udało się zrealizować to zadanie.

 

Szczegóły inwestycji

Główne elementy tego projektu to:

  1. Utwardzenie pobocza: Istniejące pobocze przy drodze powiatowej nr 4602P zostało utwardzone, co znacząco wpłynęło na poprawę stabilności drogi i bezpieczeństwa ruchu. Dzięki temu uniknięto błota i trudności z poruszaniem się w trudnych warunkach pogodowych.
  2. Finansowanie: Źródłem finansowania tego projektu było wsparcie finansowe w postaci dotacji od Powiatu Kaliskiego. Te środki pozwoliły na sfinansowanie prac związanych z utwardzeniem pobocza.
  3. Miejsce: Projekt realizowany był w miejscowości Przespolew Pański, co przyczyniło się do poprawy warunków ruchu na tej konkretnej trasie.

Realizacja tego zadania miała na celu zwiększenie komfortu użytkowników drogi oraz poprawę ogólnego stanu infrastruktury drogowej na danym obszarze. Utwardzenie pobocza to działanie mające na celu zminimalizowanie problemów związanych z warunkami pogodowymi i stanem drogi, co wpłynęło na bezpieczeństwo i wygodę podróżujących.