Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie sprysku poboczy drogi gminnej od m. Zagórna przez Ostrów Kaliski do drogi woj. Nr 449 na dł. 1.300 mb

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Zagórna przez Ostrów Kaliski

  • Łączna kwota inwestycji: 25 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Brzeziny ze środków Powiatu Kaliskiego: 25.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Brzeziny