Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej w Skrzatkach

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Skrzatki

  • Łączna kwota inwestycji: 51 628,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 51.628,14 zł

Szczegóły inwestycji

Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej na odcinku 115 m