Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne

  • Rok inwestycji: 2016-2023

  • Miejsce inwestycji: Opatówek

  • Łączna kwota inwestycji: 5 596 576,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: całkowita wartość zadania 5.596.576,88 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – 2.416.732,21 , środki własne powiatu Kaliskiego – 3.179.844,67

Miejsce: Opatówek

Zdjęcia oraz wideo pochodzą ze strony Wirtualny Spacer po Powiecie Kaliskim

Szczegóły inwestycji

Przebudowa elewacji podwórzowej/dziedzińcowej i rozbudowa zabytkowego skrzydła zachodniego o pochylenie dla osób niepełnosprawnych oraz o klatkę schodową i windę towarowo-osobową. Remont i naprawa konstrukcji dachowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej montaż instalacji i dostawa wyposażenia