Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/ oraz adaptacja zabytkowej Sali nr 1 Starostowa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno-wystawiennicze.

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Kalisz

  • Łączna kwota inwestycji: 990 462,00 zł

Opis inwestycji

Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/ oraz adaptacja zabytkowej Sali
nr 1 Starostowa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno-wystawiennicze.
Źródła finansowania: całkowita wartość zadania 2 832 281,28 zł Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – 990 462,16 zł, środki własne powiatu Kaliskiego –1 841 819,12 zł
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Zdjęcia pochodzą ze strony Wirtualny Spacer po Powiecie Kaliskim

Szczegóły inwestycji

Projekt zagospodarowania terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz adaptacji zabytkowej Sali nr 1 na cele kulturalno-wystawiennicze jest znaczącym krokiem w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego miasta. Całkowita wartość zadania wynosi 2 832 281,28 zł, z czego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 przekazuje 990 462,16 zł, a środki własne powiatu Kaliskiego stanowią 1 841 819,12 zł. Projekt obejmuje następujące działania:1. **Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku:** Ten element projektu ma na celu przywrócenie okolicy wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego do dawnej świetności. Może to obejmować prace związane z renowacją chodników, roślinności, oświetleniem ulicznym i elementami architektonicznymi, które nadadzą otoczeniu historyczny charakter. Zagospodarowanie terenu będzie sprzyjać turystyce kulturalnej i zachęci mieszkańców oraz gości do odwiedzania tego historycznego miejsca.2. **Adaptacja Sali nr 1 na cele kulturalno-wystawiennicze:** Starostwo Powiatowe ma zamiar przekształcić zabytkową Salę nr 1 w przestrzeń kulturalną i wystawienniczą. To znaczy, że sala zostanie dostosowana do organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych, takich jak wystawy sztuki, koncerty, prezentacje i inne działania kulturalne. Ta adaptacja umożliwi lepsze wykorzystanie historycznego budynku do celów społeczno-kulturalnych i przyczyni się do ożywienia życia kulturalnego w Kaliszu. Miejsce realizacji projektu to Starostwo Powiatowe w Kaliszu, a źródła finansowania pochodzą zarówno z funduszy publicznych, reprezentowanych przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, jak i wkładu własnego powiatu Kaliskiego. Projekt ten nie tylko zachowuje dziedzictwo kulturowe miasta, ale także tworzy nowe przestrzenie do promocji sztuki i kultury, które będą dostępne dla społeczności lokalnej oraz turystów.