Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego – Termomodernizacja Domu Seniora w Michałowie Drugim (budynek po byłej Szkole Podstawowej)

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Michałów Drugi

  • Łączna kwota inwestycji: 1,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie sfinansowane z projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”

Szczegóły inwestycji

Łączną kwotę inwestycji znajdziesz pod tym adresem