Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie

  • Rok inwestycji: 2022-2023

  • Miejsce inwestycji: Lisków

  • Łączna kwota inwestycji: 1,00 zł

Opis inwestycji

W  ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną m.in.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana zaworów termostatycznych, docieplenie stropodach oraz dachów z płyt panwiowych, wymiana pokrycia dachu wraz z montażem izolacji termicznej, modernizacja systemu grzewczego, modernizacja systemu przygotowania c.w.u.

Szczegóły inwestycji

Więcej informacji o kwotach i innych projektach znajdziesz TUTAJ