Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie-Kolonia

  • Rok inwestycji:

  • Miejsce inwestycji: Ceków-Kolonia

  • Łączna kwota inwestycji: 1,00 zł

Opis inwestycji

Projekt został zrealizowany przez Powiat Kaliski (Wnioskodawcę – partnera wiodącego) w porozumieniu z partnerskimi samorządami gminnymi: Gminą Gołuchów, Gminą Opatówek, Gminą Brzeziny, Gminą Szczytniki, Gminą Koźminek, Gminą Żelazków, Gminą Blizanów, Gminą Lisków, Gminą Ceków Kolonia.

Przedmiotem projektu była kompleksowa, głęboka termomodernizacja energetyczna 21 budynków użyteczności publicznej administrowanych przez partnerów projektu, o łącznej powierzchni użytkowej równej 19,5 tys. m2, zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Prace związane z termomodernizacją obejmowały m.in.:

– ocieplenie przegród budowlanych budynków;

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

– przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła;

– przebudowę systemów wentylacji;

– przebudowę systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej;

– montaż instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;

– wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Szczegóły inwestycji

Więcej informacji o innych pracach związanych z projektem znajdziesz TUTAJ